Ga naar de inhoud

Europa

 

Land

Officiële landnaam

Hoofdstad

Bijvoeglijk naamwoord

Overige namen

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Finse Golf
Kanaal
Noorse Zee
Britse Eilanden
Oostzee
Ierse Zee
Rijn
Alpen
Balkan
Balkanschiereiland
Donau
Karpaten
Middellandse Zee
Noordzee
Noordzeebekken
Scandinavië
Zwarte Zee
Middellandse Zee
Barentszzee
Botnische Golf

Historische benamingen

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Germanië
Iberië
Illyrië
Joegoslavië
Lijfland
Moesië
Oostenrijk-Hongarije
Oostzeeprovincies
Pannonië
Pommeren
Pruisen
Thracië
Zuid-Slavië