Ga naar de inhoud

Toponymische richtlijnen

De Toponymische Richtlijnen beschrijven (in het Engels) de cartografische conventies in Nederland ten behoeve van buitenlandse auteurs en uitgevers. Aan een Belgische aanvulling wordt gewerkt.

Toponymic Guidelines describe in English the conventions in Dutch topographic nomenclature. It may be helpful to foreign authors and publishers. In due course a Belgian equivalent will be added.