Ga naar de inhoud

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


Op deze website staan alle buitenlandse aardrijkskundige namen waarvoor een gangbare Nederlandse vorm bestaat.

Nederlandse namen

Alle landen en gebieden hebben een eigen pagina met de gangbare Nederlandse naam (bijvoorbeeld Algerije), de officiële naam (Democratische Volksrepubliek Algerije), de hoofdstad (Algiers), het bijvoeglijk naamwoord (Algerijns), de inwoneraanduidingen (Algerijn, Algerijnse, Algerijnen) en de aanduiding voor inwoners van de hoofdstad volgens de regels van de officiële Nederlandse spelling. Daaronder staan alle steden, gebieden, rivieren en andere geografische objecten in dat land waarvoor een gangbare Nederlandse naam bestaat. Naast elke Nederlandse naam is ook de plaatselijke naam aangegeven. In onbruik geraakte Nederlandse namen, belangrijke voormalige plaatselijke namen en de namen van historische landen en gebieden staan apart vermeld als historische benamingen.

Plaatselijke namen

Als voor een buitenlandse aardrijkskundige naam geen gangbare Nederlandse vorm (exoniem) bestaat, is in het Nederlands de plaatselijke naam (endoniem) gebruikelijk, bijvoorbeeld Bordeaux, München, Jaipur of Shanghai. Een plaatselijke naam staat niet op deze website als er geen Nederlandse naam voor bestaat.

Doel en meer informatie

Het doel van deze website is het standaardiseren van de schrijfwijze en het gebruik van buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Met buitenlands wordt bedoeld: buiten het Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Nederlandse Antillen). Meer informatie over de website is te vinden in de Verantwoording.

Vragen

De Commissie Aardrijkskundige Namen van de Nederlandse Taalunie beheert en actualiseert de inhoud van de website. Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u doorgeven via info@taalunie.org.

 

Verantwoording | Wijzigingen | Veelgestelde vragen

Information in English