Ga naar de inhoud

Vietnam

Continent: 
ISO 3166 alpha 2: 
VN
ISO 3166 alpha 3: 
VNM
ISO 3166 numeriek: 
704
Taal: 
 

Land

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Vietnam Việt Nam

Officiële landnaam

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Socialistische Republiek Vietnam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hoofdstad

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Hanoi Hà Nội

Bijvoeglijk naamwoord

Overige namen

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Annamitisch Gebergte Dãy Trường Sơn
Golf van Tonkin Vinh Băc Vięt / Vinh Băc Phan
Ho Chi Minhstadi Thành Phô Hô Chí Minh
Mekong Sông Mê Kông
Parfumrivier Sông Hương / Hương Giang
Rode Rivier Sông Nhi Ha / Sông Hông
Saigoni Sông Sài Gòn
Zuid-Chinese Zee Biển Đông
Zwarte Rivier Sông Đà

Historische benamingen

Nederlandse naam Plaatselijke naam
Annam Trung Phan
Cochinchina Miền Nam
Saigoni Thành Phô Hô Chí Minh
Tonkin Băc Bo