Ga naar de inhoud

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands

Het doel van deze website is standaardisering van de schrijfwijze van alle buitenlandse aardrijkskundige namen waarvoor in het Nederlands een algemeen geaccepteerde eigen vorm bestaat.

Deze website geeft van landen en gebieden: de naam (bijvoorbeeld Algerije), de officiële naam (Democratische Volksrepubliek Algerije), de hoofdstad (Algiers), het bijvoeglijk naamwoord (Algerijns) en de inwoneraanduiding (Algerijn) volgens de regels van de officiële spelling 2005 en de naam zoals die in het land of gebied zelf wordt gebruikt (Al Jazā’ir). Bovendien zijn de vernederlandste vormen opgenomen van belangrijke steden, regio's en andere geografische entiteiten in het buitenland.

Als er geen Nederlandse naam (exoniem) is, betekent dit dat in het Nederlandse taalgebied de plaatselijke naam (het endoniem) wordt gebruikt. Hoewel de werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen in het Nederlands (BAN) van de Nederlandse Taalunie streeft naar een zo goed mogelijke schrijfwijze van de plaatselijke namen, kan de werkgroep alleen instaan voor de correcte schrijfwijze van de namen in het Nederlands omdat alleen daar de expertise van de werkgroep ligt. Sinds 2018 maakt de werkgroep BAN deel uit van de Commissie Anderstalige Namen (CAN) die zich ook bezighoudt met problematiek rond de schrijfwijze van buitenlandse persoonsnamen in het Nederlands.

Bovenaan iedere landpagina staan de talen vermeld. De genoemde talen zijn de officiële talen die bij de werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen bekend zijn. Deze reeksen van talen zijn echter niet uitputtend.

De audiobestanden zijn afkomstig van het bureau Fluency uit Amsterdam.

Deze vernieuwde website staat sinds 9 mei 2017 online en is een website in ontwikkeling. Opmerkingen kunt u doorgeven via namen@taalunie.org.
 

Verantwoording | Wijzigingen | Toponymische richtlijnen

 

Uitgevers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van dit materiaal voor folio-uitgaven, kunnen contact opnemen met de Nederlandse Taalunie