Ga naar de inhoud

Commissie Aardrijkskundige Namen


De Commissie Aardrijkskundige Namen (CAN) is een commissie van de Nederlandse Taalunie.

De commissie werd in 1968 opgericht als Commissie voor de spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (CBAN), met de opdracht een lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands op te stellen. In 1988 werden de taken van die commissie ondergebracht bij de Nederlandse Taalunie.

Sinds 2023 geeft de commissie ook advies over binnenlandse aardrijkskundige namen in Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarvoor zijn taken overgenomen van de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN), die in 1970 ontstond en sinds 2011 onderdeel was van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Taken

De commissie heeft als taken:

 • de website met buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands actueel te houden en wijzigingen en aanvullingen bekend te maken;
 • advies te geven over de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands;
 • advies te geven aan overheden en instanties in het Nederlandse taalgebied bij het kiezen van een nieuwe aardrijkskundige naam, bijvoorbeeld de naam voor een nieuwe gemeente na een fusie of herindeling;
 • advies te geven over de schrijfwijze van binnenlandse aardrijkskundige namen in Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Nederlandse Antillen;
 • de richtlijnen voor gebruikers van Nederlandstalige aardrijkskundige namen (Toponymic Guidelines for map and other editors) actueel te houden;
 • bij te dragen aan de standaardisering van aardrijkskundige namen, door de resoluties van de Verenigde Naties op dit gebied toe te passen;
 • de totstandkoming te begeleiden van via het internet vrij toegankelijke transcriptoren voor de omzetting van (aardrijkskundige) namen uit niet-Latijnse schriften naar een voor gebruikers van het Nederlands bruikbare vorm.

Leden

 • Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • Rieks Boekholt, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Frieda De Vos, voorheen Vertaaldienst Raad van de Europese Unie
 • Magda Devos, em. Universiteit Gent
 • Mark Eelen
 • Ruud Hendrickx, VRT / Van Dale
 • Jasper Hogerwerf, Kadaster
 • Barend Köbben, Universiteit Twente / Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
 • Pauline Michgelsen, Vertaaldienst Raad van de Europese Unie
 • Joris Mortelmans, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Kristien Spillebeen, Vlaams Parlement
 • Tjeerd Tichelaar, Noordhoff Uitgevers (Bosatlas)
 • Jeroen Tjepkema, NOS
 • Katrien Van pellicom, Instituut voor de Nederlandse Taal
 • Veronique Verreycken, Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid

Secretaris

Annemieke Hoorntje, Nederlandse Taalunie

Contact

De commissie is te bereiken via het secretariaat van de Nederlandse Taalunie.

Websites