Ga naar de inhoud

Nederlandse namen voor plaatsen in Friesland

 

In Friesland (Fryslân) hebben zowel het Fries als het Nederlands een officiële status. Voor veel aardrijkskundige namen in Friesland geldt dat ze zowel een Friestalige als een Nederlandstalige variant hebben. In de meeste gevallen is één daarvan door de gemeente waar het benoemde object in valt als de officiële versie aangewezen.

Voor de provincienaam is de Friestalige versie, Fryslân, als de officiële versie vastgelegd. Voor de meeste waternamen geldt dat de gemeenten de Friese versie officieel hebben vastgesteld. Provinciale Staten van Fryslân hebben deze namen vervolgens bevestigd en in gebruik genomen.

Op de BAN-site is onder Nederland een verwijzing opgenomen naar een lijst met Friese namen. De betreffende lijst bestaat uit een plaatsnamenbestand aangeleverd door de Fryske Akademy en het Kadaster, aangevuld met de namen van wateren, eilanden, landschappen en gemeenten. In deze lijst zijn in de linkerkolom de Nederlandstalige varianten van de namen opgenomen en in de rechterkolom de Friestalige. Waar de varianten verschillen en een van beide officieel is, is de officiële naam in vet weergegeven.

<Terug naar de lijst met Friese namen