Ga naar de inhoud

Namen in Frans-Vlaanderen (Franse Westhoek)

Hoort bij Frankrijk.

Algemeen


Frans-Vlaanderen omvat in ruime zin het deel van het historische graafschap Vlaanderen dat tegenwoordig in Frankrijk ligt, inclusief de regio's Rijsel (Lille) en Douai. In taalkundig en cultureel opzicht wordt met Frans-Vlaanderen, ook in Frankrijk zelf, vaak alleen het Franse deel van de Westhoek bedoeld. Deze Franse Westhoek ligt in het uiterste noorden van Frankrijk, aan de Noordzee, en wordt in het westen begrensd door de Aa en de Nieuwegracht en in het zuiden door de Leie. In het oosten scheidt de Frans-Belgische grens, hier ook wel de 'schreve' genoemd, het gebied van het Belgische deel van de Westhoek in de provincie West-Vlaanderen.

De Franse Westhoek is historisch gezien een Nederlandstalig gebied met een West-Vlaamse streektaal. De enige officiële taal is het Frans; regionale of minderheidstalen zijn in Frankrijk niet als officiële taal erkend. De West-Vlaamse streektaal wordt er met uitsterven bedreigd. Het Nederlands en West-Vlaams worden wel veel en in toenemende mate gebruikt in plaats-, straat- en gebouwnamen en andere opschriften.

In onderstaande tabel is voor alle gemeenten en voormalige gemeenten in de Franse Westhoek de Nederlandse naam opgenomen in de huidige Nederlandse spelling. In het Frans wordt voor veel namen een verouderde Nederlandse spelling gebruikt. Daarnaast zijn er namen van belangrijke gehuchten, rivieren, kanalen, heuvels en bossen in de lijst opgenomen; dat is aangegeven in de kolom ‘Bijzonderheden en opmerkingen’.

Nederlands Frans Bijzonderheden en opmerkingen
Frans-Vlaanderen
Aa Aa rivier
Armboutskappel Armbouts-Cappel  
Arneke Arnèke  
Arques Arques  
Bambeke Bambecque  
Bavinkhove Bavinchove  
Belle Bailleul  
Berten Berthen  
Bieren Bierne  
Bissezele Bissezeele  
Blaringem Blaringhem  
Boeschepe Boeschepe  
Boeschepeberg Mont de Boeschepe heuvel
Boezegem Boëseghem  
Bollezele Bollezeele  
Borre Borre  
Bray-Dunes Bray-Dunes  
Broekburg Bourbourg  
Broekburgvaart Canal de Bourbourg kanaal
Broekkerke Brouckerque  
Broksele Broxeele  
Buisscheure Buysscheure  
De Krebbe La Crèche gehucht
De Moeren Les Moëres  
De Niepe Le Nieppe gehucht
Den IJzel Lyzel gehucht
Den Park Le Parc gehucht
De Walle La Motte-au-Bois  
Drinkam Drincham  
Drooghout Sec-Bois gehucht
Duinkerke Dunkerque  
Ebblingem Ebblinghem  
Eke Eecke  
Ekelsbeke Esquelbecq  
Eringem Eringhem  
Fort-Mardijk Fort-Mardyck  
Frans-Vlaanderen Flandre / Flandre française streek
Gijvelde Ghyvelde  
Godewaarsvelde Godewaersvelde  
Grevelingen Gravelines  
Groot-Sinten Grande-Synthe  
Hambos Bois du Ham bos
Hardefoort Hardifort  
Havendijk Canal de Bergues kanaal
Haverskerke Haverskerque  
Hazebroek Hazebrouck  
Heidebeek Ey Becque rivier
Herzele Herzeele  
Holke Holque  
Hondegem Hondeghem  
Hondschote Hondschoote  
Hooimille Hoymille  
Houtkerke Houtkerque  
IJzer Yser rivier
Kaaster Caëstre  
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke Canal de Furnes à Dunkerque kanaal
Kapelle Cappelle-la-Grande  
Kapellebroek Cappelle-Brouck  
Kassel Cassel  
Kasselberg Mont Cassel heuvel
Katsberg Mont des Cats heuvel
Killem Killem  
Klaarmares Clairmarais  
Klein-Sinten Petite-Synthe  
Kokereelberg Mont Kokereel heuvel
Kolme Canal de la Colme kanaal
Koppenaksfoort Coppenaxfort gehucht
Koudekerke-Dorp Coudekerque-Village  
Kraaiwijk Craywick  
Krochte Crochte  
Kwaadieper Quaëdypre  
Lederzele Lederzeele  
Ledringem Ledringhem  
Leffrinkhoeke Leffrinckoucke  
Leie Lys rivier
Linde Lynde  
Loberge Looberghe  
Loon Loon-Plage  
Malo-les-Bains Malo-les-Bains  
Mardijk Mardyck  
Meregem Merville  
Merkegem Merckeghem  
Merris Merris  
Meteren Méteren  
Millam Millam  
Moerbeke Morbecque  
Niepebos Forêt de Nieppe bos
Niepkerke Nieppe  
Nieuw-Berkijn Neuf-Berquin  
Nieuwegracht Canal de Neuffossé kanaal
Nieuwerleet Nieurlet  
Nieuw-Koudekerke Coudekerque-Branche  
Noordpene Noordpeene  
Ochtezele Ochtezeele  
Okselare Oxelaëre  
Oostkappel Oost-Cappel  
Oud-Berkijn Vieux-Berquin  
Oudezele Oudezeele  
Pene Peene Becque rivier
Pitgam Pitgam  
Pradeels Pradelles  
Ravensberg Ravensberg heuvel
Rekspoede Rexpoëde  
Rijselberg Mont de Lille heuvel
Rozendaal Rosendaël  
Rubroek Rubrouck  
Ruisscheure Renescure  
Saint-Pol-sur-Mer Saint-Pol-sur-Mer  
Schouwbroek Schoubrouck gehucht
Sint-Janskappel Saint-Jans-Cappel  
Sint-Joris Saint-Georges-sur-l'Aa  
Sint-Mariakappel Sainte-Marie-Cappel  
Sint-Momelijn Saint-Momelin  
Sint-Omaars Saint-Omer  
Sint-Pietersbroek Saint-Pierre-Brouck  
Sint-Silvesterkappel Saint-Sylvestre-Cappel  
Sint-Winoksbergen Bergues  
Soks Socx  
Spijker Spycker  
Stapel Staple  
Steenbeke Steenbecque  
Steenvoorde Steenvoorde  
Steenwerk Steenwerck  
Stegers Estaires  
Stene Steene  
Strazele Strazeele  
Terdegem Terdeghem  
Tetegem Téteghem  
Tienen Thiennes  
Uksem Uxem  
Vleterbeek Vleter Becque rivier
Vleteren Flêtre  
Volkerinkhove Volckerinckhove  
Waalskappel Wallon-Cappel  
Warrem Warhem  
Waten Watten  
Watenberg Montagne de Watten heuvel
Wemaarskappel Wemaers-Cappel  
Westhoek Westhoek streek
Westkappel West-Cappel  
Wilder Wylder  
Winnezele Winnezeele  
Wormhout Wormhout  
Wouwenberg Mont des Récollets heuvel
Wulverdinge Wulverdinghe  
Zegerskappel Zegerscappel  
Zerkel Sercus  
Zermezele Zermezeele  
Zoeterstee Le Doulieu  
Zuidkote Zuydcoote  
Zuidpene Zuytpeene  
Zwarteberg Mont Noir heuvel