Ga naar de inhoud

Groot Barrièrerif

Gebruik in het Nederlands: 
Ook de plaatselijke naam komt in toenemende mate voor
Plaatselijke naam: 
Uitspraak NL: 
Gr*ot bAr-j*E:-r@-rIf