Ga naar de inhoud

Wijzigingen

Wijzigingen in de lijst van Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands, sedert 1996 ('s-Gravenhage 1996, Voorzetten 50).

Sinds het online zetten van Voorzet 50 en de omvorming tot een website zijn er vele wijzigingen doorgevoerd. Van de wijzigingen wordt geen overzicht meer bijgehouden, omdat de wijzigingen rechtstreeks worden doorgevoerd in de website. De website vormt het bestand. Voorstellen tot wijziging kunnen aan de werkgroep worden doorgegeven via namen@taalunie.org .