Ga naar de inhoud

Commissie Anderstalige Namen (CAN)

De Commissie Anderstalige Namen (CAN) is een commissie, ingesteld door de Taalunie, die de taak heeft de lijst buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands actueel te houden en wijzigingen en aanvullingen bekend te maken. Ook houdt de commissie zich bezig met de problematiek m.b.t. de schrijfwijze van buitenlandse persoonsnamen in het Nederlands.

Leden

 • Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • Gerrit Bloothooft, Universiteit Utrecht
 • Frieda De Vos, voorheen Vertaaldienst Raad van de Europese Unie, Brussel
 • Magda Devos, Universiteit Gent
 • Mark Eelen, Belga
 • Ruud Hendrickx, taaladviseur VRT, Brussel
 • Rieks Boekholt, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
 • Jasper Hogerwerf, het Kadaster, Zwolle
 • Joris Mortelmans, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, België
 • Birte Kristiansen, arabist, Leiden
 • Tamara Mewe, Genootschap Onze Taal, Den Haag
 • Helma van der Mijl, Publieke Omroep
 • Jaap Parqui, Van Dale Uitgevers, Utrecht
 • Bertil Pauwels, Vertaaldienst Raad van de Europese Unie, Brussel
 • Kristien Spillebeen, taaladviseur Vlaams Parlement, Brussel
 • Tjeerd Tichelaar, Noordhoff Uitgevers (Bosatlas), Groningen
 • Jeroen Tjepkema, NOS
 • Katrien Van pellicom, Instituut voor de Nederlandse Taal, Leiden
 • Veronique Verreycken, Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid, Brussel