Ga naar de inhoud

Overige Friese namen

 

(de officiële varianten zijn vetgedrukt)

Eilanden
Nederlands Fries
Ameland It Amelân
Griend Gryn
Schiermonnikoog Skiermûntseach
Terschelling Skylge
Vlieland Flylân

 

Zeenamen
Nederlands Fries
IJsselmeer Iselmar (alleen voor het Friese deel)
Noordzee Noardsee
Waddenzee Waadsee of It Waad

 

Gemeenten
Nederlands Fries
Achtkarspelen Achtkarspelen
Het Bildt It Bilt
Dantumadeel Dantumadiel
Dongeradeel Dongeradiel > (Dongeradeel) deze vorm beschouwt de gemeente zelf als Fries!
Ferwerderadeel Ferwerderadiel
De Friese Meren De Fryske Marren
Harlingen Harns
Heerenveen It Hearrenfean
Kollumerland Kollumerlân
Leeuwarden Ljouwert
Leeuwarderadeel Ljouwerteradiel
Menaldumadeel Menameradiel
Ooststellingwerf Eaststellingwerf
Opsterland Opsterlân
Smallingerland Smellingerlân
Tietjerksteradeel Tytsjerksteradiel
Weststellingwerf Weststellingwerf
Zuidwest-Friesland Súdwest-Fryslân

 

Meren
Nederlands Fries
Bergumermeer Burgumer Mar
Fluessen De Fluezen
Gaastmeer De Gaastmar
(Goëngarijpsterpoelen) Goaïngarypster Puollen
Groote Brekken Grutte Brekken
Groote Wielen Grutte Wielen
Heegermeer Hegemer Mar
Koevorde De Kûfurd
Lauwersmeer Lauwersmar (alleen voor het Friese deel)
De Leijen De Leien
Pikmeer Pikmar
Slotermeer Sleattemer Mar
Sneekermeer Snitser Mar
Terkaplesterpoelen Terkaplester Puollen
Tjeukemeer Tsjûkemar

 

Landschappen
Nederlands Fries
Gaasterland Gaasterlân
Oostergo Eastergoa
Westergo Westergoa
Zevenwouden Sânwâlden

 

Waterlopen
Nederlands Fries
Boorne De Boarn
Dokkumer Ee Dokkumer Ie
Engelenvaart Engelenfeart
  Frjentsjerter Feart (Franekervaart)
Kuinder of Tjonger De Kuunder of De Tsjonger
Linde De Lende
Opsterlandsche Compagnonsvaart Opsterlânske Kompanjonsfeart
Ouddiep Alddjip
Prinses Margrietkanaal Prinses Margrietkanaal
Stroobossertrekvaart Strobosser Trekfeart
Van Harinxmakanaal Van Harinxmakanaal
Wijde Ee Wide Ie
De Zwemmer Nije Swemmer
Zwette De Swette

 

Zeegaten
Nederlands Fries
Vlie Fly

 

Kapen en banken
Nederlands Fries
Oudemirdumerklif Aldemardumer Klif
Roode Klif Reaklif
Vrouwenzand Frouwesân